Στατιστική και Ποιότητα

Διαχρονική επιδίωξη κάθε επιχείρησης είναι η παραγωγή προϊόντων τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών- καταναλωτών. Ικανοποιούν προδιαγραφές που τίθενται είτε υποχρεωτικά (νομικές απαιτήσεις) είτε από την αγορά είτε ακόμη και από τον ανταγωνισμό.

Μάλιστα σε περιόδους ύφεσης ο ανταγωνισμός είναι ακόμη πιο έντονος και προσπάθεια κάθε επιχείρησης είναι η διάθεση στην αγορά των καλύτερων-ποιοτικότερων προϊόντων, με στόχο να αντέξει στον ανταγωνισμό και να τα προωθήσει  σε ακόμη μεγαλύτερο μέρος της αγοράς.

Σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενός προϊόντος το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ή τις προδιαγραφές και δημιουργεί την εικόνα μιας αξιόπιστης επιχειρήσεις είναι ο σχεδιασμός, η μέτρηση, η παρακολούθηση και η συντήρηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Πως μπορώ τελικά να δημιουργήσω μια διαδικασία η οποία θα οδηγεί στην παραγωγή του προϊόντος όπως ακριβώς αυτό έχει προβλεφθεί να είναι; Ίσως αυτό είναι το ερώτημα που απασχολεί μια επιχείρηση η οποία καλείται κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού ή της παραγωγής να δώσει λύσεις σε προβλήματα που υπάρχουν και δεν πετυχαίνουν  την επίτευξη του επιθυμητού στόχου.

Προβλήματα που μπορεί να οφείλονται σε προφανείς παράγοντες ή σε παράγοντες που δεν εκτιμώνται ως σημαντικοί και συνεπώς θεωρούμε ότι δεν επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Ένα επιστημονικό εργαλείο που μπορεί σε αυτή τη φάση να δώσει απαντήσεις σε αυτούς τους προβληματισμούς είναι ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, τον οποίο διενεργεί η ίδια η επιχείρηση στη διαδικασία παραγωγής και με τη χρήση στατιστικών μεθόδων παρακολουθεί, μετράει σχεδιάζει και συντηρεί την παραπάνω διαδικασία.

Φιλοδοξία της εταιρίας μας είναι δώσει την ευκαιρία σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθος της ή το προϊόν που παράγει να αξιοποιήσει αυτό το σημαντικό εργαλείο, το οποίο εδώ και πολλές δεκαετίες χρησιμοποιείται στο εξωτερικό και βοηθά στην παραγωγή ποιοτικών και αξιόπιστων προϊόντων.

Τι είναι ο Στατιστικός Έλεγχος ποιότητας;

Οι επιδιώξεις του στατιστικού ελέγχου ποιότητας είναι κυρίως δύο, η ορθότητα και η πιστότητα.
Με την ορθότητα επιδιώκουμε οι μέση τιμή της διεργασίας να βρίσκεται στο κέντρο των ορίων της προδιαγραφής,
ενώ με την πιστότητα επιδιώκουμε να μειώσουμε τις αποκλίσεις από το κέντρο των προδιαγραφών, δηλαδή από την επιθυμητή τιμή.