Στατιστικός έλεγχος διεργασιών

statistikos-elegxos-diergasion

Μετά τον πειραματικό σχεδιασμό και τη ρύθμιση των τιμών των παραγόντων ώστε τα προϊόντα μας να βρίσκονται μέσα στα όρια προδιαγραφών η διαδικασία τίθεται υπό στατιστικό έλεγχο. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει, καθώς οι συνθήκες συνεχώς μεταβάλλονται και συστηματικές αιτίες μπορούν να εισχωρήσουν στη διεργασία με αποτέλεσμα να εμφανιστεί και πάλι μη επιθυμητή μεταβλητότητα.

Η συνεχή παρακολούθηση της διαδικασίας έχει ως στόχο τον εντοπισμό αυτών των αιτιών και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, ώστε να απομακρυνθούν από τη διαδικασία, προλαμβάνοντας έτσι την παραγωγή προϊόντων που δεν ικανοποιούν τα όρια προδιαγραφών.

Το διάγραμμα ελέγχου είναι το βασικότερο εργαλείο που έχουν οι επιχειρήσεις για να παρακολουθούν τη διεργασία και να λάβουν αποφάσεις με βάση πραγματικές μετρήσεις και όχι με αβάσιμες υποθέσεις ή τη διαίσθηση.

Δείγματα λαμβάνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και ελέγχονται με τη χρήση του διαγράμματος ελέγχου.

Έτσι είναι εφικτό να διαπιστώσουμε αν τα προϊόντα βρίσκονται εκτός των ορίων προδιαγραφής ή αν εμφανίζονται στη διεργασία συστηματικές αιτίες, το οποίο προκύπτει από τα μοτίβα που εμφανίζονται στα διαγράμματα.

Υπάρχει η δυνατότητα να ανιχνευθούν, ανάλογα με το διάγραμμα που χρησιμοποιείται, είτε μικρές ανεπαίσθητες μεταβολές είτε απότομες μεταβολές. Γενικά μπορεί να θεωρηθεί ότι διαγράμματα ελέγχου αποτελούν μια ‘on-line’ παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Ανάλυση παραγωγικής διαδικασίας

Είναι απαραίτητο να αποτυπώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, ουσιαστικά να ‘ακτινογραφήσουμε’ την παραγωγική διαδικασία και να εκτιμήσουμε βασικές παραμέτρους της.

Στατιστικά πειράματα

Ο καλός σχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας προλαμβάνει την παρουσία συστηματικών αιτίων που έχουν σημαντική επίδραση στη μεταβλητότητα.

Δειγματοληπτικός έλεγχος αποδοχής

Στόχος του είναι να εξετάσει, με την χρήση ενός δείγματος, εάν μια παρτίδα είναι αποδεκτή ή όχι με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν υιοθετηθεί.