Υπηρεσίες

Δειγματοληπτικός έλεγχος αποδοχής

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος αποδοχής εφαρμόζεται στο τέλος μιας παραγωγικής διαδικασίας. Στόχος του είναι να εξετάσει, με την χρήση ενός δείγματος, εάν μια παρτίδα είναι αποδεκτή ή όχι με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν υιοθετηθεί. Θεωρούμε ένα προϊόν αποδεκτό εάν ικανοποιεί τα όρια προδιαγραφών και μη αποδεκτό εάν βρίσκεται έξω από τα όρια αυτά. Με […]
Διαβάστε Περισσότερα

Στατιστικός έλεγχος διεργασιών

Μετά τον πειραματικό σχεδιασμό και τη ρύθμιση των τιμών των παραγόντων ώστε τα προϊόντα μας να βρίσκονται μέσα στα όρια προδιαγραφών η διαδικασία τίθεται υπό στατιστικό έλεγχο. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει, καθώς οι συνθήκες συνεχώς μεταβάλλονται και συστηματικές αιτίες μπορούν να εισχωρήσουν στη διεργασία με αποτέλεσμα να εμφανιστεί και πάλι μη επιθυμητή μεταβλητότητα. Η […]
Διαβάστε Περισσότερα

Στατιστικά πειράματα

Το στάδιο του πειραματικού σχεδιασμού είναι αποτέλεσμα της σύγχρονης τάσης, σύμφωνα με την οποία ο καλός σχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας προλαμβάνει την παρουσία συστηματικών αιτίων που έχουν σημαντική επίδραση στη μεταβλητότητα. Είναι λοιπόν προτιμότερο να φροντίσω να μην υπάρχουν ελαττωματικά προϊόντα από το να ελέγχω αν υπάρχουν ελλαττωματικά προϊόντα στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας. Συνήθως […]
Διαβάστε Περισσότερα

Ανάλυση παραγωγικής διαδικασίας

Στο πρώιμο στάδιο του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας είναι απαραίτητο να αποτυπώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, ουσιαστικά να “ακτινογραφήσουμε” την παραγωγική διαδικασία και να εκτιμήσουμε βασικές παραμέτρους της. Δύο είναι οι επιδιώξεις σε αυτή τη φάση. Κατ’ αρχήν να υπολογίσουμε τα φυσικά όρια της παραγωγικής διαδικασίας και να τα συγκρίνουμε με τα όρια των τεχνικών προδιαγραφών που […]
Διαβάστε Περισσότερα