Συσσωματώματα Βιομάζας- Πέλετ

Η κρίση της προηγούμενης δεκαετίας οδήγησε πολλά νοικοκυριά να στραφούν σε εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης και να αποφύγουν το μεγάλο κόστος από τη χρήση του πετρελαίου. Μια από τις επιλογές που προτιμήθηκαν ήταν τα συσσωματώματα βιομάζας, τα γνωστά pellet. Πολλοί καυστήρες πετρελαίου αντικαταστάθηκαν από τους αντίστοιχους καυστήρες για τη χρήση των πέλετ. Ταυτόχρονα με την αύξησης της ζήτησης σε πέλετ εμφανίστηκαν μονάδες παραγωγής του, σε αντίθεση με χώρες της Β. Ευρώπης με μεγάλη παραγωγή ξυλείας όπου η παραγωγή πέλετ ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Είναι επομένως λογικό οι νέες μονάδες στην Ελλάδα να υπολείπονται σε τεχνογνωσία στην προσπάθεια τους να προμηθεύσουν την αγορά με πέλετ αντίστοιχης ποιότητας

Χαρακτηριστικά του πέλετ που θα μπορούσαν να προσδιορίσουν την ποιότητα του προϊόντος και να βελτιωθούν σύμφωνα με την εκτίμηση του παραγωγού είναι η θερμογόνος δύναμη, η υγρασία που περιέχεται στο προϊόν, η φαινόμενη πυκνότητα, η ποσότητα της στάχτης που μένει μετά την καύση κ.α.. Σε πολλές περιπτώσεις γίνονται δοκιμές προσπαθώντας εμπειρικά να πετύχουν το αποτέλεσμα που έχουν θέση ως στόχο, με αβέβαιο αποτέλεσμα και μεγάλο κόστος σε χρόνο και πόρους.

 Ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο ο οποίος με αντικειμενικά μετρήσιμα δεδομένα βοηθά τον παραγωγό να ερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του πέλετ, να επιλέξει τις κατάλληλες τιμές τους, να βελτιστοποιήσει το προϊόν του, να το καταστήσει παραγωγικά βιώσιμο και  δημιουργήσει έτσι προϊόντα υψηλής ποιότητας, θέτοντας νέα δεδομένα στον ανταγωνισμό.

case-study-pellet

Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες είναι:

Η υγρασία της ακατέργαστης πρώτης ύλης
Το μέγεθος των κομματιών της ακατέργαστης πρώτης ύλης
Θερμοκρασία του ατμού στο στάδιο της προετοιμασίας της πρώτης ύλης
Ο ρυθμός εισαγωγής της πρώτης ύλης στην μηχανή πελετοποίησης
Η ταχύτητα περιστροφής της μήτρας
Η πίεση του κυλίνδρου
Η θερμοκρασία που προκαλείται από τη διαδικασία
Το μέγεθος του παραγόμενου πέλετ
Η ρύθμιση των κοπτικών εργαλείων
Η θερμοκρασία και η διάρκεια ψύξης

Ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας ουσιαστικά είναι  μια διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας μέσα από πραγματικά και αντικειμενικά στοιχεία, η εφαρμογή του είναι καθοριστική στη μείωση της μεταβλητότητας και συμβάλλει σημαντικά στην εξασφάλιση του ελάχιστου δυνατού κόστους πετυχαίνοντας ταυτόχρονα το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

case-study-pelet