Πλαστικές Μεμβράνες

Ραγδαία είναι τα τελευταία χρόνια η χρήση των πλαστικών μεμβρανών και μάλιστα έχει εφαρμογή σε πολλούς τομείς. Ιδιαίτερα στη βιομηχανία τροφίμων χρησιμοποιούνται τόσο για τη συσκευασία τροφίμων όσο και σε αγροτικές καλλιέργειες, στα θερμοκήπια. Η ευκολία και το εύρος χρήσης τους, το χαμηλό κόστος και άλλοι παράγοντας, ανέδειξαν τις πλαστικές μεμβράνες ως το κύριο υλικό για πολλές χρήσεις

Στα πλαστικά συσκευασίας, η διαπερατότητα τους σε οξυγόνο, σε υγρασία σε φώς, η μηχανικές τους ιδιότητας όπως η αντοχή σε κρούση, συμπίεση εφελκυσμό κ.α. αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν και την ποιότητα των πλαστικών. Στα πλαστικά που χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια την ίδια καθοριστική επίδραση έχουν, η δυνατότητα θερμομόνωσης, η μετάδοση του φωτός, η κατακράτηση της υπεριώδους ακτινοβολίας κ.α..

Η βελτιστοποίηση των τιμών των χαρακτηριστικών που περιγράψαμε, μπορεί να επιτευχτεί με τεκμηριωμένα στοιχεία εφαρμόζοντας τον Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας. Ο κατασκευαστής θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις παραμέτρους, την επίδραση τους στα ποιοτικά χαρακτηριστικά άλλα και εκείνες τις τιμές τους που πετυχαίνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα     

Η διαδικασία του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας εξασφαλίζει την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, διαφοροποιημένο από παρόμοια προϊόντα της αγοράς ως προς τα σημαντικά του χαρακτηριστικά και φυσικά μειώνει το κόστος παραγωγής κάνοντας το προϊόν ακόμη πιο ανταγωνιστικό και παραγωγικά βιώσιμο.

plastics

Ενδεικτικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και εξετάζονται στα στατιστικά πειράματα είναι:

Η πρώτη ύλη
Οι συνθήκες επεξεργασίας
Η σύσταση και η δομή του πολυμερούς
Ο βαθμός κρυσταλλικότητας του πολυμερούς
Τα πρόσθετα
Το πάχος της πλαστικής μεμβράνης
Μοριακή δομή του πολυμερούς
Μορφολογία του πολυμερούς
Πολικότητα
Προσανατολισμός πλαστικών μεμβρανών
Επιφανειακή κατεργασία

Η παραγωγή υψηλής ποιότητας μεμβρανών έχει μεγάλη σημασία τόσο στη συσκευασία τροφίμων διότι εξασφαλίζει την προστασία τους και επιμηκύνει το χρόνο διατήρησης, όσο και στα θερμοκήπια όπου μπορούν να διατηρήσουν την καλή ποιότητα των προϊόντων και να αυξήσουν τη βιομάζα. Τα αποτελέσματα αυτά με συγκεκριμένα, μετρήσιμα και τεκμηριωμένα στοιχεία μπορούν να υπάρξουν μόνο με τον Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας ο οποίος θα εξασφαλίσει το βέλτιστο αποτέλεσμα με το ελάχιστο κόστος. 

case-study-plastics