Κουφώματα Αλουμινίου

Η χρήση του αλουμινίου βρήκε μεγάλη απήχηση στην περίπτωση των κουφωμάτων. Μάλιστα η Ελλάδα πρωτοπορεί σε αυτόν τον τομέα. Το αλουμίνιο είναι ένα υλικό  ελαφρύ, ανθεκτικό και βρίσκει πολύ καλή εφαρμογή στην κατασκευή κουφωμάτων. Είναι σημαντικό λοιπόν να υιοθετηθεί η λογική της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητάς τους. Ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας είναι το εργαλείο το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει με αντικειμενικά μετρήσιμα δεδομένα τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και τη διατήρηση του κλάδου αυτού στην κορυφή και την πρωτοπορία.

Χαρακτηριστικά των κουφωμάτων που έχουν μεγάλη σημασία και καθορίζουν την ποιότητα τους, μεταξύ άλλων, είναι το προφίλ, η αεροστεγάνωση, η υδατοστεγάνωση, η θερμομόνωση, η ηχομόνωση κ.α.. Ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας παρέχει τη δυνατότητα με τη βελτιστοποίηση των τιμών των παραγόντων αυτής της διαδικασίας να οδηγήσει στη δημιουργία προϊόντος υψηλής ποιότητας, ανταγωνιστικό στην αγορά και με τη μείωση του κόστους να το καταστήσει παραγωγικά βιώσιμο.

aluminium-frames

Ο καθορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση των χαρακτηριστικών γίνετε με την υπόδειξη των υπευθύνων της παραγωγής. Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες μπορεί να είναι:

Ο τύπος του κράματος
Το όριο θραύσης
Όριο διαρροής
Σκληρότητα
Η χημική σύνθεση
Τα χαρακτηριστικά του υποστρώματος βαφής
Το είδος της βαφής
Ο τύπος και η ποιότητα της πούδρας
Το πάχος βαφής
Η πρόσφυση, η σκληρότητα και η ελαστικότητα των επιστρωμάτων βαφής

Ο ΣΕΠ είναι η μόνη διαδικασία ελέγχου που μπορεί τεκμηριωμένα να αναβαθμίσει καθοριστικά την ποιότητα του προϊόντος μέσα από τη διαδικασία βέλτιστης διαβάθμισης των παραμέτρων εξασφαλίζοντας στο ελάχιστο δυνατό κόστος το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

case-study-aluminum-frames