Φέτα

Το τυρί είναι ακόμη ένα προϊόν όπου ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (ΣΕΠ) μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της ποιότητας του, στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη θέση του προϊόντος στην αγορά. Το τυρί αποτελεί μια από τις βασικότερες τροφές του ανθρώπου παγκοσμίως και για πολλά χρόνια, αφενός εξαιτίας της μεγάλης θρεπτικής του αξίας και αφετέρου λόγω της δυνατότητάς του να συντηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι διαφορετικές συνθήκες ανά περιοχή καθώς και τα ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία κάθε λαού είχε ως αποτέλεσμα την παράγωγη πολλών διαφορετικών τύπων τυριού. Στην Ελλάδα η φέτα είναι από τα σημαντικότερα είδη τυριού και έχει σημαντική επίδραση σε πολλές τοπικές οικονομίες.

Η Φέτα έχει χαρακτηριστεί ως προϊόν Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης  γεγονός που καθιστά πιο επιτακτική την ανάγκη να επενδύσει κάποιος στην ποιότητας. Η βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της φέτας όπως για παράδειγμα η περιεκτικότητα σε ενέργεια, πρωτεΐνες, βιταμίνες κ.α. ή η βελτίωση της απόδοσης σε φέτα είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί τεκμηριωμένα να επιτευχθεί με τη βοήθεια του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας μέσω της βελτιστοποίησης των τιμών των παραγόντων πού έχουν ουσιαστική επίδραση στο τελικό προϊόν.

feta
Ενδεικτικοί παράγοντες οι οποίοι με τη βελτιστοποίηση των τιμών τους θα συνεισφέρουν θετικά στην ποιότητα του τελικού προϊόντος είναι:
η περιοχή προέλευσης του γάλατος
η φυλή του ζώου
η ποσόστωση ανάμειξης πρόβειου με γίδινο γάλα
η περιεκτικότητα του γάλατος σε λίπος
η περιεκτικότητα του γάλατος σε καζεΐνη
η τιμή του ph του γάλατος
η μέθοδος της παστερίωσης
η θερμοκρασία και ο χρόνος παστερίωσης
ο ρυθμός μείωσης της θερμοκρασίας μετά την παστερίωση
ο αριθμός της ολικής μικροχλωρίδας
η επιλογή της κατάλληλης καλλιέργειας εκκίνησης καθώς και η ποσότητα αυτής
η ποσότητα και το είδος της πυτίας
η ποσότητα του χλωριούχου ασβεστίου
το είδος και το μέγεθος του αλατιού
ο χρόνος στράγγισης, η θερμοκρασία και η υγρασία του χώρου όπου γίνεται αυτή η διαδικασία
η επιφάνεια του τυροπήγματος κατά την διαδικασία του τεμαχισμού
η τιμή του ph πριν την ωρίμανση

Ο ΣΕΠ είναι η μόνη διαδικασία ελέγχου που μπορεί τεκμηριωμένα να αναβαθμίσει καθοριστικά την ποιότητα του προϊόντος μέσα από τη διαδικασία βέλτιστης διαβάθμισης των παραμέτρων εξασφαλίζοντας στο ελάχιστο δυνατό κόστος το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Η μεγάλη πλειονότητα των προϊόντων φέτας  υψηλής διατροφικής αξίας και ποιότητας που πετυχαίνουν αντίστοιχα υψηλότερες αξίες πώλησης μπορεί να προκύψει μέσα από διαδικασίες ΣΕΠ.

case-study-feta