Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

Η SQC προσφέρει την ευκαιρία σε κάθε επιχείρηση να αξιοποιήσει αυτό το νέο και σημαντικό εργαλείο το οποίο βοηθά στην παραγωγή ποιοτικών και αξιόπιστων προϊόντων με χαμηλότερο κόστος.

SQC SQC

Business Strategy

Understanding your options is an. Let agents help guide. From that point of the connection.

Global Insights

Understanding your options is an. Let agents help guide. From that point of the connection.

SEO Optimization

Understanding your options is an. Let agents help guide. From that point of the connection.

Στατιστική και Ποιότητα

Διαχρονική επιδίωξη κάθε επιχείρησης είναι η παραγωγή προϊόντων που να ικανοποιούν τους καταναλωτές της.

Τι είναι ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

Οι επιδιώξεις του στατιστικού ελέγχου ποιότητας είναι κυρίως δύο, η ορθότητα και η πιστότητα.
sqc

Θα μπορούσαμε ως όφελος να αναφέρουμε μόνο την αξιοπιστία της επιχείρησης που προκύπτει από την παραγωγή προϊόντων που ικανοποιούν τις προδιαγραφές, τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις των πελατών. Γεγονός που βελτιώνει την καλή φήμη της επιχείρησης και δημιουργεί προϋποθέσεις για να αναδειχθεί περαιτέρω η θέση της στις αγορές. Ωστόσο τα οφέλη δεν περιορίζονται μόνο στο καλό όνομα της επιχείρησης.

Οφέλη

Με την εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου ποιότητας πετυχαίνουμε

Μείωση κόστους λόγω των κατεστραμμένων πρώτων υλών.
Μείωση κόστους από την απόρριψη ελαττωματικών προϊόντων.
Μείωση κόστους από την ανάκληση προϊόντων, τις εγγυήσεις, τις επιστροφές και τις επισκευές.
Μείωση κόστους από ακινησία μηχανών και μειωμένη παραγωγικότητα.
Πρόληψη κινδύνων και αποφυγή των συνεπειών τους.
Μείωση χρόνου που δαπανάται για την επίλυση προβλημάτων ποιότητας.
Παροχή πληροφοριών στους διαχειριστές των διαδικασιών σχετικά με τις απαραίτητες ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στις παραμέτρους της διαδικασίας.
Εντοπισμός ειδικών αιτιών που προκαλούν την μεταβλητότητα.
Λήψη αποφάσεων με τη βοήθεια πραγματικών στοιχείων που προκύπτουν από τις μετρήσεις και τη στατιστική τους ανάλυση.
Υπηρεσίες

Παραγωγή ποιοτικών και Αξιόπιστων προϊόντων

Ανάλυση παραγωγικής διαδικασίας

Είναι απαραίτητο να αποτυπώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, ουσιαστικά να ‘ακτινογραφήσουμε’ την παραγωγική διαδικασία και να εκτιμήσουμε βασικές παραμέτρους της.

Στατιστικά πειράματα

Ο καλός σχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας προλαμβάνει την παρουσία συστηματικών αιτίων που έχουν σημαντική επίδραση στη μεταβλητότητα.

Στατιστικός έλεγχος διεργασιών

Οι συνθήκες συνεχώς μεταβάλλονται και συστηματικές αιτίες μπορούν να εισχωρήσουν στη διεργασία με αποτέλεσμα να εμφανιστεί μη επιθυμητή μεταβλητότητα.

Δειγματοληπτικός έλεγχος αποδοχής

Στόχος του είναι να εξετάσει, με την χρήση ενός δείγματος, εάν μια παρτίδα είναι αποδεκτή ή όχι με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν υιοθετηθεί.

Case Studies

Επικοινωνία

Θέλετε επιπλέον πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας;

Αφήστε το μήνυμα σας στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας ή καλέστε μας στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 6947 327 121.